Infographic: Chân dung 5 Giám đốc Công an tỉnh vừa được bổ nhiệm !!!

30/03/2019 | 15:20

Trong tháng 3.2019, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã bổ nhiệm nhiều Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.W

 

 

Theo Lương Kết – Việt Anh (Dân Việt)

 

Danh mục: