Trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào tháng 2/2020

31/07/2019 | 11:53

Luật Đất đai năm 2013 đưa vào triển khai được 5 năm đã bộc lộ những bất cập trong công tác tổ chức, thực thi pháp luật, đồng thời có những vấn đề phát sinh nhưng chưa có quy định điều chỉnh.

Theo thông tin từ Vụ Chính sách Pháp chế (Tổng cục Quản lý đất đai), tháng 2/2020, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Đơn vị này cho biết, sau 5 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Do đó, để khắc phục những tồn tại trên cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới. Từ nay đến cuối năm, dự thảo sửa đổi sẽ được mang ra lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố để trình Chính phủ.

Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào tháng 2/2020 

Cụ thể, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác về đất đai chưa đồng bộ và thống nhất. Việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về đất đai tại một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực hiện thường xuyên.

Một vấn đề khác là giữa pháp luật về đất đai với các pháp luật khác (Luật Đầu tư, Đấu thầu, Doanh nghiệp, Xây dựng, Nhà ở…) còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo. Điều này khiến việc tổ chức thực hiện gặp khó khăn, đồng thời làm giảm hiệu lực của các quy định.

Một số bất cập cũng bộc lộ liên quan đến chính sách tài chính về đất đai, nhất là việc điều tiết nguồn lợi thu được từ đất đai đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng đất.

Đặc biệt, tại một số nơi, việc thực hiện quy định về thu hồi đất, điều kiện để được cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện theo tinh thần tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình tự, thủ tục thực hiện chưa chặt chẽ. Một số dự án thu hồi đất khi chưa có quy hoạch, kế hoạch xây dựng hoặc chưa hoàn thành xây dựng khu tái định cư.

 

(Theo Nhịp sống kinh tế)

Danh mục: ,